Su progetu “Ajò vi semmu” torrat pro su segundu annu consecutivu cun sas atividades suas de formatzione e sos laboratòrios, sas initziativas culturales e de promotzione linguìstica e s’Isportellu cun Tàtari Comuna cabufila.

S’initziativa coordinada dae s’Istitutu Camillo Bellieni custu annu ismànniat s’atividade sua, e acollit Sènnaru in su grupu giai formadu dae sas comunas de Posthudorra, Isthintini, Sossu, Codaruina e Castheddu, in prus de su cabu de logu.

Pro informatziones cuntatare su nùmeru 079/230268 o iscrìere a s’indiritzu email istitutobellieni@gmail.com

Comunicadu a s’imprenta: https://bit.ly/comunicadu