Iscoberi Tàtari

Tàtari: Museu de sa tzitadeTàtari: Ischara di CioggaSu palatzu de s'insinuazione - TàtariLu PubunariL'asinara appartheni a l'ìsthoria (parthi 1 de 3))Asinara Isula d'èrcore (parthi 2 de 3)L'asinara (parthi 3 de 3)

Documentatzione de sa Comuna de Tàtari

Deliberazioni di la Giunta n.84 di lu 5.03.2021Download Delibera de sa Giunta n.84 de su 5.03.2021Download Deliberatzione de sa Giunta n.375 de su 2020Download Deliberazione de sa Giunta n.44 de su 25.02.2021Download Deliberazioni…