Noas

CUNCURSU DE CARRASEGARE, SA DE TRES EDITZIONES. Amus sos binchidores!

Sa Giuria de s’Istitutu de Istùdios e Chircas Camillo Bellieni at detzisu sos binchidores de su Cuncursu de Carrasegare. Sa de tres editziones: “Su Carrasegare chi disìgias: paràulas, sentidos, freguras e sapidorias de sos carrasegares…

Progetu WI-FI, dae sa comuna de Tàtari postatziones internet a indonu in totu su territòriu

Chie si siat si podet collegare a sa rete oferta dae s’Ente. Bastat de si registrare a sa sola a su servìtziu e navigare cunforma a sas règulas prevìdidas. In particulare at a èssere disponìbile s’autenticatzione pro mèdiu de “…
,

Laboratòriu de mùsica in Sardu e in Tataresu

LABORATÒRIU DE MÙSICA IN SARDU E IN TATARESUSunt abertas sas iscritziones pro su laboratòriu nou ammaniadu dae s'isportellu subracomunale de Tàtari a intro de su progetu Ajò vi semmu. Su Laboratòriu at a ispatziare dae sa mùsica traditzionale…
Unu calendàriu pro dare su bene bènnidu a su 2021
Sa Comuna de Tàtari àugutat a totus unu nadale serenu
Acolli.nde.la
Istuda.nde.la
IMPREA
Lettera a laura dal mondo dei nessuno